واحدهای مهندسی تامین جاده بین المللی حماه-حلب را به اتمام رساندند

ادلب-سانا

مقامات ذیربط و واحدهای مهندسی در ارتش عربی سوریه امروز، تامین جاده بین المللی (حماه-حلب) در منطقه معرحطاط را پس از رفع موانع و پاکسازی منطقه از مین های کارگذاشته شده توسط نظامیان اشغالگر در یک نقطه وابسته به نیروهای اشغالگر ترکیه، به اتمام رساندند.

خبرنگار سانا گزارش داد: واحدهای مهندسی ارتش جاده بین المللی را در منطقه معرحطاط از مین ها و بسته های انفجاری پاکسازی کردند و کارگران و خودروهای اداره های دولتی انقاض و موانع خاکی در آن جاده را از بین بردند.

خبرنگار افزود: جاده بین المللی حماه-حلب کاملاً امن و مناسب برای ترافیک است.