مجلس علمی فقهی و اتحادیه علمای بلاد الشام اعلام کردند: نماز جمعه و جماعت در مساجد سوریه تا 4 آوریل به حالت تعلیق در می‌آید

مجلس علمی فقهی و اتحادیه علمای بلاد الشام اعلام کردند: نماز جمعه و جماعت در مساجد سوریه تا 4 آوریل به حالت تعلیق در می‌آید