دستور رئیس جمهور برای تعویق زمان برگزاری انتخابات پارلمانی تا روز چهارشنبه 20 مه 2020 میلادی

دمشق – سانا

در راستای اقدامات احتیاطی دولت برای مقابله با ویروس کرونا..رئیس جمهور بشار الاسد دستور شماره 86 برای سال 2020 میلادی متعلق به تعویق زمان برگزاری انتخابات دوره سوم قانون گذاری پارلمان که براساس دستور 74 سال 2020 در 13 آوریل 2020 میلادی تعیین شده بود، تا روز چهارشنبه 20 مه 2020 میلادی را صادر کرد.

غیاث