سوریه رفتار راهزنی دولت آمریکا و رژیم ترکیه را در ادلب محکوم کرد

دمشق – سانا

سوریه تاکید کرد که نفوذ مقامات آمریکایی به خاک سوریه در ادلب به صورت غیرقانونی این حقیقت را نشان می دهد که دولت آمریکا خود را بالاتر از قوانین بین المللی و منشورهای سازمان ملل می داند.

یک منبع در وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه ای اظهار داشت: نفوذ مقامات آمریکایی به خاک سوریه در ادلب به صورت غیرقانونی این حقیقت را نشان می دهد که دولت آمریکا خود را بالاتر از قوانین بین المللی و منشورهای سازمان ملل می داند.

این منبع افزود: این اقدام آمریکایی که با همدستی رژیم ترکیه صورت گرفت، نشانگر نقش خرابکارانه ایالات متحده در حمایت از تجاوز ترکیه و پیچیدگی شرایط در سوریه و تلاش برای پوشاندن جنایات های گروه های تروریستی و جلوگیری از نابودی کامل آنها است.

این منبع افزود: جمهوری عربی سوریه رفتارهای راهزنی دولت آمریکا و رژیم ترکیه محکوم و اعلام می کند که نفوذ مقامات آمریکایی به خاک سوریه پس از ارائه همه اشکال پشتیبانی به گروه های تروریستی تعجب آور نیست.