ورود ارتش عربی سوریه  به شهر سراقب

ادلب -سانا

 پس از درگیری شدید با گروه‌ های تروریستی مورد حمایت رژیم ترکیه  یگان های ارتش عربی سوریه موفق شدند وارد شهر سراقب در استان ادلب شوند.

خبرنگار سانا گفت: یگان های ارتش پس از درگیری های شدید با گرو های تروریستی که مورد حمایت رژیم ترکیه هستند ، وارد شهر سراقب  شدند ودر حال پاکسازی بقایای گروه‌های تروریستی  در این شهر است.

یگان های ارتش عربی سوریه روز یکشنبه 3 هواپیمای بدون سرنشین وابسته به  رژیم ترکیه به عنوان بخشی از عملیات خود علیه تروریست ها در حومه شهر ادلب  شلیک کردند و با حملات متمرکز تحرکات تروریست ها در این استان  را هدف قرار دادند.