مرمت آسیاب الماموریه در حماه

حماه – سانا

کارشناسان اداره آسیاب ها در راستای طرح شورای شهر حماه برای بازسازی آسیاب های رودخانه العاصی اقدام به مرمت آسیاب الماموریه کردند.

رئیس اداره آسیاب ها از اتمام عملیات مرمت آسیاب الماموریه  خبر و توضیح داد: این آسیاب که قطر آن به ۱۵۰ متر می ‌رسد به دلیل شرایط آب و هوایی آسیب ‌دیده بود.

وی افزود: عملیات مرمت 40 روز طول کشید و برای تعمیر این آسیاب انواع مختلف چوب از جمله بلوط، گردو، کاج و اکالیپتوس مورد استفاده قرار گرفت.

غیاث