شهرک “کفرنبل” در حومه جنوبی ادلب پس از آزادسازی آن از تروریسم