دوربین سانا میزان تلفات شهر باستانی ایبلا ناشی از حملات گروه های تروریستی وتبدیل آن به یک اردوگاه نظامی برای آموزش افراد تروریستی مستند کرد

ادلب-سانا

گروه های ترویستی همیشه نقش مستقیم در تخریب آثار باستانی وتمدن بشریت داشتند، وبا آزاد کردن شهر باستانی ایبلا در ریف ادلب توسط ارتش جمهوری عربی سوریه این نقش تخریبی از سوی گروه های تروریستی آشکار بود، واین شهر باستانی که متعلق به قرن سوم قبل از میلاد به یک فرماندهی واردوگاه برای آموزش افراد تروریستی تبدیل کردند، وتعدادی از تونل ها واستحکامات بتونی ومیدان آموزش تیراندازی در میان آثار باستانی ساختند.

خبرنگار سانا یاد کرد که شهر باستانی ایبلا 3 کیلومتر از جنوب شهر سراقب فاصله دارد، وتحت کنترل تروریست های موسوم به “جیش الفتح” بوده وانی تروریست ها شهر باستانی ایبلا به یک اردوگاه آموزشی برای افراد تروریستی تبدیل کردند واستحکامات ومیدان های آموزش تیراندازی  ساختند همچنین ده های از خودروهای نظامی وتوپخانه ها وسلول ها ومهمات در داخل این شهر پیدا شد.

حسين

شاهد أيضاً

یک هیات عالی رتبه مالزی از غرفه سوریه در نمایشگاه دبی بازدید کرد

دبی – سانا یک هیات عالی رتبه مالزی به سرپرستی وزیر آب و محیط زیست …