مدارس قدیمی سوریه مهد علم و دانش و زادگاه دانشمندان است

دمشق – سانا

سوریه در طول دوران‌های مختلف بسیاری از مدارس را در آغوش گرفته ‌است که مهد علم و دانش و زادگاه دانشمندان بوده و میراث عربی و اسلامی را غنی کرده اند.

این مدارس، چراغ هدایت بوده اند برای کسانی که به دنبال دانش و تحصیل هستند.

پژوهشگر علی العقبانی در همین باره گفت: اغلب مدارس باستانی سوریه در شهر قدیمی دمشق قرار داشتند که اغلب آن‌ها به دوران ایوبیان و مملوکیان باز می‌گردند.

وی به ویژگی‌های منحصر به فرد معماری این مدارس اشاره و بیان کرد: با وجود اشکال معماری مختلف مدارس سوریه آن‌ها از لحاظ بخش های آموزشی هم شکل هستند.

پژوهشگر علی العقبانی گفت: نقش این مدارس تنها محدود به آموزشی نبود بلکه محل حضور قاضیان نیز بود که به مسائل فقهی رسیدگی می کردند.

وی خاطر نشان کرد: اولین مدرسه در سوریه توسط نور الدين محمود زنكی در محله باب الفرج در دمشق در سال 1127 ساخته شده بود که پس از درگذشت وی به یک مسجد تبدیل شده ‌است.

غیاث جاویش