کشف یک مقر مستحکم زیر زمین مربوط به تروریست ها در شهرک موقا در جنوب معره النعمان

ادلب-سانا

یگان های ارتش جمهوری عربی سوریه یک مقر مستحکم زیرزمین وابسته به گروهک های تروریستی را در شهرک موقا واقع در جنوب معره النعمان کشف کردند.