ادامه پیشروی های ارتش در غرب حلب و پاکسازی مناطق الراشدین 5، معراتا ، مستودعات الوقود ، رحبه التسليح و ومستودعات خان طومان از تروریست ها

حلب – سانا

واحدهای ارتش عربی سوریه چندین روستا و منطقه استراتیژیک در غرب حلب از لوث تروریست ها را پاکسازی کردند.

خبرنگار/سانا/ در حلب اعلام کرد: واحد های ارتش با انجام عملیات نظامی مناسب توانستند خطوط امامی گروه های تروریستی را بشکنند.

خبرنگار /سانا/ گفت: این عملیات نظامی به پاکسازی مناطق الراشدین 5، معراتا ، مستودعات الوقود ، رحبه التسليح و ومستودعات خان طومان از تروریست ها و هلاکت و زخمی شدن شمار زیادی از آنان انجامید.

خبرنگار /سانا/ تاکید کرد: گروه های تروریستی در حالتی از سرگردمی و فروپاشی به سر می‌برند.

یکی از فرماندهان میدانی گفت: بسیاری از مناطق حضور تروریست ها از جمله الضهر الغربى ، مستودعات خان طومان، ورحبه التسليح، وتلة المحروقات ، مستودعات المحروقات  و معراتا در غرب شهر پاکسازی شده است.

این فرمانده میدانی گفت: عملیات ارتش همچنان ادامه دارد و رزمندگان ارتش عربی سوریه در آمادگی کامل هستند.

دیروز واحد های ارتش مواضع و استحکامات تروریست ها در غرب حلب را زیر آتش توپخانه خود قرار دادند و چندین خودرو و انبار مهمات تروریست ها را منهدم کردند.

غیاث جاویش