تشدید عملیات ارتش علیه استحکامات تروریست ها در غرب و جنوب غربی حلب

حلب- ادلب – سانا

خبرنگار/سانا/ اعلام کرد که واحدهای ارتش عربی سوریه اغلب محله های شهر معره النعمان در حومه جنوبی ادلب را آزاد و به عملیات پاکسازی آن محله ها شروع کرده است.

خبرنگار ادامه داد: خبرهای غیر موکد حاکی از آن است که کامل شهر معره النعمان از لوث تروریسم آزادسازی شده است.

درهمین راستا واحدهای ارتش عربی سوریه حاضر در حلب ضربات سهمگینی به مواضع و استحکامات تروریست ها در محاور خان طومان، المنصوره، منطقه الراشدین وارد کردند.

خبرنگار/سانا/ در حلب گفت: واحدهای ارتش در ادامه پیشروی در استان حلب مواضع حضور و استحکامات تروریست ها در غرب شهر حلب را زیر آتش توپخانه خود قرار دادند و چندین مخفیگاه و انبار مهمات تروریست ها را در محاور خان طومان و المنصوره و کفرناها و کفر داعل و امتداد منطقه الراشدین منهدم کردند.

دیروز یگان های توپخانه ای و موشکی ارتش مواضع و استحکامات تروریست ها در غرب شهر حلب را درهم کوبیدند.

ارتش عربی سوریه به عملیات خود برای پایان دادن به تجاوزات و حملات تروریست ها به غیرنظامیان و مواضع نظامی ادامه می دهد.

غیاث