اغاز به کار تولید مجدد 50  % از تاسیسات صنعتی منطقه صنعتی تل کردی

حومه دمشق-سانا

مسیر بازگشت به مسار تولید تاسیسات صنعتی وکارخانجات واقع در منطقه صنعتی تل کردی همزمان با اتمام کارهای خدماتی وزیربنایی ادامه دارد متصدیان این کار آمادگی خود را برای اتخاذ تدابیر لازم وارائه تسهیلات به هدف بازگشت همه صاحبان موسسات تولیدی اعلام کرده اند.

مدیر عامل مناطق صنعتی در شهرداری حومه دمشق مهندس اسعد خلوف به خبرنگار اعزامی سانا گفت:به پایان رساندن کارهای خدماتی واتمام  کارهای زیربنایی در منطقه صنعتی تل کردی به بازگشت بیش از 50 % از تاسیسات وموسسات واغاز به کار مجدد آن ها کمک کرده است.

خلوف در مورد تاسیسات وموسسات باقیمانده اشاره کرد: قسمتی از آن ها در آستانه نوسازی قرار دارند واکنون با صاحبان بقیه موسسات وتاسیسات صنعتی در حال ارتباط هستیم تا از اسباب مستقیم مانع نوسازی آن ها واقف شوییم تا به دنبال ایجاد راه حل لازم برای آن ها بروییم وسریعا این تاسیسات را به روند تولیدی خود بازگردد.

شاهد أيضاً

شهادت دو جوان در انفجار یک بمب دست ساز به جا مانده از تروریست ها در حومه حماه

حماه – سانا دو جوان درپی انفجار یک بمب دست ساز در حومه روستای الرهجان …