انتشار جلد پنجم دانشنامه علم و فناوری

دمشق – سانا

پنجمین جلد دانشنامه علم و فناوری، به سرپرستی انجمن دایره المعارف عربی، منتشر شد.

این جلد شامل تحقیقات متنوعی در رشته های مختلف علمی و فنی، از جمله مهندسی عمران، معماری، برق، کامپیوتر، نرم افزار، فناوری اطلاعات، فن آوری صنعتی، کشاورزی، تغذیه، محیط زیست، علوم انسانی، فضا و نجوم، و همچنین علوم خالص مانند فیزیک، شیمی، ریاضیات و زمین شناسی، با استفاده از جدول ها، اشکال، نقشه ها، تصاویر و معادلات ریاضی است.

این جلد دانشنامه علم و فناوری حاوی ادامه مقالات حرف «ب» است.

در این جلد، علاوه بر محققان و دانشگاهیان متخصص در این رشته ها، از همکاری نویسندگان و متخصصان علوم زبانی بهره گرفته شده است.