ادامه پیشروی ارتش در شرق معره نعمان

ادلب – سانا

واحدهای ارتش عربی سوریه با پاکسازی شهرک الغدقه همچنان به پیشروی خود در شرق شهر معره النعمان ادامه می دهند.

خبرنگار/سانا/ گفت: واحد های ارتش عملیات خود علیه گروه های تروریستی ادامه دادند و توانستند روستای الغدفه را پاکسازی کنند.

خبرنگار /سانا/ همچنین از درگیری واحد های ارتش با تروریست ها در اطراف وادی الضیف خبر داد.

خبرنگار /سانا/ اعلام کرد: واحد های ارتش حمله گروه های تروریستی به سمت روستای سمکه را دفع و خسارات و تلفات سنگینی به تروریست ها وارد کردند.

واحدهای ارتش طی دو روز گذشته موفق به پاکسازی شهرک ها و روستاهای معرشمارین، تقانه، تلمنس، معرشمشه، المسکه، التح و دیر شرقی در حومه جنوبی ادلب شدند.