ارتش عربی سوریه مواضع تروریست ها در غرب حلب را در هم کوبید