انجام 80 عمل جراحی در راستای طرح حمایت از واحد پول سوریه در درعا

درعا – سانا

در راستای طرح “لیر سوریه مایه افتخار ماست” حدود 16 پزشک از استان درعا طی دو روز گذشته بیش از 80 عمل جراحی انجام دادند.

مدیر یکی از بیمارستان های خصوصی در درعا به خبرنگار /سانا/ گفت: بیمارستان ما درهای خود را برای انجام عمل های جراحی برای شهروندان با قیمت های نمادین باز کرده است.

وی گفت: حدود 16 پزشک آمادگی خود را برای انجام عمل های جراحی برای شهروندان به صورت رایگان اعلام کردند تا به شهروندان برای مقابله با شرایط دشوار ناشی از اقدامات اقتصادی تحمیلی علیه مردم سوریه كمک كنند.

وی توضیح داد: در روزهای سه شنبه و چهارشنبه گذشته پزشکان شرکت کننده در این طرح حدود 80 عمل جراحی را انجام داده اند.

دهها شرکت و مؤسسه تجاری ، پزشکی و اجتماعی برای حمایت از اقتصاد ملی و کمک به شهروندان به طرح حمایت از واحد پول سوریه در درعا و استان های دیگر پیوستند.

غیاث جاویش