جنگ و انسان در نمایشنامه /تانگو/

دمشق – سانا

کارگردان ياسر دريباتی با الهام گرفتن از آهنگ “تانگو” نمایشنامه خود را تدوین کرد که در آن به تشریح مواضیع متعلق به جنگ و انسان می پردازد.

این کارگردان از زن برای پرداختن به مسایل فکری و بشردوستانه ای استفاده کرد.

به همین ترتیب، ياسر دريباتی از طریق یک دیالوگ شفاف و جسورانه توانست به دنیاهای دشوار در زندگی جامعه وارد و به مواضیع آن بپردازد.

ياسر دريباتی در مصاحبه با خبرنگار/سانا/ گفت: قهرمانان این نمایشنامه دو زن هستند، اولین یک زن منتظر دیدار با همسر مهاجر خود است و زن دوم یک رقاص تانگو است که از شوهرش فرار می‌کند.

وی گفت:  زندگی مانند رقص تانگو  فقط بر اساس زوج امکان پذیر است.

غیاث