اهدای 50 تراسفورماتور برق سازمان هلال احمر عربی سوریه به استان درعا

درعا -سانا 

سازمان هلال احمر عربی سوریه 50 تراسفورماتور برق جهت تامین برق مورد نیاز چاه ها و ایستگاه های پمپاژ آب را به استان درعا اهدا کرد.

رئیس شعبه درعا سازمان هلال احمر عربی سوریه به خبرنگار/سانا/ گفت: سازمان هلال احمر عربی سوریه با حمایت کمیته بین المللی صلیب سرخ و با هماهنگی با مؤسسه عمومی آبرسانی درعا 50 تراسفورماتور برای تامین برق مورد نیاز چاه ها و ایستگاه های پمپاژ آب تحویل استان درعا داد.

وی افزود: سازمان هلال احمر عربی سوریه همچنین 20 مجموعه از تجهیزات مورد نیاز تعمیر لوله های آبرسانی را به مؤسسه آبرسانی اهدا کرد.

رئیس شعبه درعا سازمان هلال احمر ادامه داد: 19150 بسته غذایی و 19150 کیسه آرد اهدایی برنامه غذا سازمان ملل میان ساکنان شهرک های جاسم، الناصیره، جبیلیه، السکریه، نمر، کفرشمش، ام العوسج، صماد، المتاعیه، سمج، السماقیات، طیسیا، مزرعه العمان و ابو کاتوله توریغ کرد.

وی همچنین از راه اندازی یک پروژه برای حمایت از دامپروران خبر داد.

غیاث

عن Ghiyath