کشف اثار باستانی مهمی در عمریت و صافیتا

طرطوس – سانا

باستان شناسان اداره آثار باستانی طرطوس طی سال گذشته مشغول کاوش برای کشف آثار باستانی بودند که موفق به کشف مجموعه ای از یافته های باستانی شدند.

رئیس اداره آثار باستانی طرطوس در همین باره توضیح داد: چندین اثر سفالی و  یک مقبره باستانی و تعدادی از یافته‌های باستانی از جمله یک چراغ سفالی و بخشی از یک پیپ سفالی و شماری از ابزارها ساخته شده از سنگ آتشزنه در سایت عمریت کشف شده اند.

وی ادامه داد: باستان شناسان در سایت برج صافيتا توانستند سالن شوالیه ها را که توسط صلیبیان در اواسط قرن سیزدهم میلادی اضافه شده مشخص کنند.

رئیس اداره آثار باستانی طرطوس گفت: تحقیقات نشان می دهد که «التالوس/یک دیوار کج/» بخشی از دیوار بیرونی، نه از دیوار دروازه بود.

وی ادامه داد: کاوش های در قلعه المرقب توسط یک هیات مشترک سوریه و مجارستان انجام و شامل مرمت و بررسی قطعات سفالی و باستانی با استفاده از نوین ترین تجهیزات می شود.

رئیس اداره آثار باستانی طرطوس اعلام کرد: با توجه به اهمیت تحقیقات علمی برای آشنا شدن  با مراحل تاریخی سواحل سوریه،  یک مأموریت مشترک سوریه و روسیه برای کشف و اماکن باستانی زیر آب تشکیل شده است، این ماموریت با استفاده از دستگاههای پیشرفته اسکن، در مجاورت جزیره ارواد و روبروی ساحل عمریت ، تحقیقاتی را انجام داده است.

وی افزود: با توجه به داده های این تحقیقات، برخی از سایت ها باید در مرحله بعدی طی سال 2020 بررسی شوند.

غیاث جاویش