خروج شهروندان از مناطق حضور تروریست ها به روستاهای آزاد شده خود از طریق گذرگاه الحاضر در حومه جنوبی حلب

حلب-سانا

ده ها شهروند سوری که به دلیل تروریسم خانه های شان را ترک کردند، از طریق گذرگاه الحاضر در حومه جنوبی حلب به روستاهای آزاد شده خود وارد شد.

خبرنگار سانا گزارش داد: گذرگاه الحاضر که توسط ارتش عربی سوریه افتتاح شد، شاهد استقبال از شهروندانی که از مناطق انتشار تروریست ها خارج گردیدند، شد.

خبرنگار سانا افزود: شهروندان توسط مقامات ذیربط استقبال شدند و در انتظار انتقال به شهرها و روستاهای خود هستند.