کتاب « تاریخ شهرک قاره» منتشر شد

دمشق – سانا

کتاب «تاریخ شهرک قاره» که به قلم محقق عبد الرحمن محمود حيدر تألیف شده است به تشریح تاریخ شهرک «قاره» یکی از شهرک های حومه دمشق می پزدازد.

این کتاب در نه فصل گردآوری شده است که فصل اول آن به کانال های رومی این شهرک می‌پردازد، فصل دوم، سوم و چهارم نیز به ترتیب مروبط می‌شود به آب و هوای این شهرک،خانه های قدیمی و شیوه زندگی، صنایع غذایی شهرک قاره و آغاز آموزش و پرورش در این شهرک.

این کتاب در  366 صفحه توسط انتشارت کتاب سوریه به چاپ رسیده است.