تلاش‌های فوق‌العاده کارشناسان شرکت برق رسانی حسکه برای تعمیر خسارات ناشی از تجاوز ترکیه

حسکه – سانا

علی رغم وجود دشواری های ناشی از تجاوز رژیم ترکیه و مزدوران آن و خسارات ناشی از این تجاوز که بخش عظیمی از شبکه‌های برق را تحت‌ تاثیر قرار داد؛ کارگران و کارشناسان شرکت برق رسانی حسکه تلاش‌های فوق ‌العاده ‌ای را در سال گذشته برای رساندن برق به همه مناطق و روستاهای استان انجام داده اند.

مدیر  شرکت برق رسانی حسکه به خبرنگار سانا تاکید کرد: کارگران شرکت از هیچ تلاشی برای تامین برق مورد نیاز استان حسکه و رفع هرگونه نقص فنی در شبکه‌ها و مراکز توزیع و تبدیل برق دریغ نکرده اند.

وی گفت: این شرکت در سال 2019 موفق  به بازسازی و تعمیر 732 مراکز تبدیل برق، 105 کیلومتر از خطوط انتقال برق فشار ضعیف، 28 کیلومتر از خطوط انتقال برق 20 کیلوولت و رفع 3112 نقض فنی در شهر حسکه حومه آن‌ علاوه بر جایگزین کردن بیش از 240 تیر چوبی شده است.

مدیر شرکت برق رسانی حسکه توضیح داد: تجاوز رژیم ترکیه و مزدوران آن به ریف شمالی استان حسکه در اکتبر گذشته باعث ورود خسارت زیادی به ایستگاه‌های برق و مراکز انتقال و شبکه‌های برقرسانی شده است.

 وی گفت: تجاوز رژیم ترکیه به نیروگاه برق راس العین و خطوط انتقال برق متعلق به آن منجر به تعطیلی ایستگاه آب علوک شد، کارشناسان شرکت با تعمیر خط 66 کیلوولت که ایستگاه عامودا و الدرباسیه را به هم وصل می کند، توانتستند با استفاده از نیروگاه برق الدرباسیه برق مورد نیاز ایستگاه آب علوک را تامین کنند.

وی افزود: کارشناسان شرکت همچنین موفق به بازسازی خطوط انتقال برق ایستگاه برق شمال قامشلی و یک ترانسفورماتور برق در میدان المحطه و تعمیر خطوط برق 66 کیلو/وات که ایستگاه تبدیل القحطانیه و ایستگاه شمال القامشلی را به هم متصل می کند، شدند.

مدیر شرکت برق رسانی حسکه خاطر نشان کرد: یکی از اولویت‌های اصلی این شرکت در سال جاری، بازسازی خط انتقال برق مبروکه – تشرین و تعمیر خسارات ناشی از تجاوز رژیم ترکیه است.

غیاث جاویش