نیروهای اشغالگر ترکیه ده ها تروریست مزدور به شهرک راس العین اعزام کردند

حسكه – سانا

نیروهای اشغالگر ترکیه سری جدیدی از تروریست ها و خانواده های آنان به شهرک اشغالی راس العین اعزام کردند.

این تروریست‌ها به همراه خانوده‌هایشان در منازلی ساکن می شوند که نیروهای اشغالگر ترکیه ساکنان اصلی آن را اخراج کرده بودند.

خبرنگار/سانا/ به نقل از منابع محلی گفت: نیروهای اشغالگر ترکیه صبح امروز 5 دستگاه اتوبوس حامل ده ها مزدور وارد شهرک راس العین کردند.

نیروهای اشغالگر ترکیه طی هفته های گذشته دهها تروریست را به همراه خانواده‌هایشان به روستاها و شهرک های اشغالی منتقل کردند.