همراهی دوربین سانا با یگان های ارتش سوریه در حومه جنوب شرقی ادلب