بهره مندی 7500 خانواده در حسکه از کمک های هلال احمر عربی سوریه

حسكه – سانا

7500 خانواده از حومه جنوبی حسکه از کمک هلال احمر عربی سوریه بهره مند شده اند.

مدیر امداد رسانی شعبه حسکه سازمان هلال احمر عربی سوریه در همین باره به خبرنگار /سانا/ توضیح داد: کمک ها میان ساکنان 22 روستا علاوه و ساکنان شهرک الشدادی و اطراف آن توزیع شده است.

وی افزود: کمک های توزیع شده شامل سپد های غذایی و بهداشتی و پوشاک اهدایی کمیته بین المللی صلیب سرخ و فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر است.