روزنامه نگار در نیوزویک پس از امتناع مجله از انتشار تحقیقات در مورد دستکاری گزارش سازمان منع تسلیحات شیمیایی در مورد سوریه ، استعفا داد

واشنگتن-سانا

رسوایی جدیدی درمورد مشارکت رسانه ای امریکا در جنگ علیه سوریه کشف شد.

روزنامه نگار طارق حداد ، که در مجله آمریکایی “نیوزویک” مشغول به کار بود ، پس از امتناع این مجله از انتشار تحقیقات خود ، استعفا خود را به این مجله ارسال کرد که جزئیات دستکاری را در گزارش سازمان منع سلاح های شیمیایی تصدیق می کند. بخش های مهمی را در گزارش های ارائه شده توسط کارشناسان بین المللی این کشور در سوریه حذف کرده است.

حداد  در توییتر خود نوشت که استعفا داده است پس از آنکه سردبیران در مجله خود از انتشار تحقیقاتی که وی انجام داده امتناع  ورزند ، زیرا حاوی جزئیاتی است که برای دولت آمریکا مناسب نیست.