بازگشت زندگی طبیعی به حومه استان حسکه با استقرار واحد های ارتش

حسكه – سانا

واحد های ارتش عربی سوریه با استقرار در حومه شمالی استان حسکه امنیت و ثبات در آن را برقرار کرد که به بازگشت اهالی به روستاهای خود منجر شد.

اهالی این روستاها قبلا به دلیل حملات نیروهای اشغالگر ترکیه و گروه های تروریستی مجبور به ترک منازل خود شدند، هم اکنون با استقرار واحد های ارتش و برقراری امنیت و ثبات در حومه شمالی حسکه اهالی به روستاهای خود باز می گردند.

مدیر امور اجتماعی و کار در همین باره توضیح داد: تعداد شهروندان که به دلیل تجاوز ترکیه و مزدوران آن آواره شدند کاهش یافت و هم اکنون با استقرار واحد های ارتش و برقراری امنیت و ثبات در حومه شمالی حسکه اهالی به روستاهای خود باز می گردند.

ورود ارتش عربی سوریه به حومه شمالی و شمالی شرقی و شمالی غربی استان حسکه با استقبال و شادی اهالی همراه بود.

دوربین خبرگزاری/سانا، واحد های ارتش عربی سوریه در حومه استان را همراهی کرد و بازگشت زندگی طبیعی به همه مناطق حضور ارتش را به تصویر کشید.

درپرتو برقراری منیت و ثبات با استقرار واحد های ارتش عربی سوریه در حومه شهرک أبو راسین اهالی این منطقه به کاشت گندم و جو در اراضی زراعی خود شروع کرده اند.