با هزینه یک میلیارد و 200 میلیون لیر افتتاح پروژه آبیاری در روستای “الحرجله” در حومه دمشق