8 زخمی درپی انفجار یک خودروی بمی گذاری شده در مرکز شهر عفرین در حومه حلب

حلب – سانا

درپی انفجار یک خودروی بمی گذاری شده در مرکز شهر عفرین در حومه شمالی حلب، 8 نفر زخمی شدند.