تقویت حضور ارتش در ریف شمالی غربی شهر حسکه از سمت الرقه

الحسکه- سانا

امروز، یگان های از ارتش عربی سوریه حضور خود در محور غربی تل تمر در ریف شمالی غربی شهر الحسکه از سمت شهر الرقه به منظور حمایت ودفاع از شهروندان  افزایش یافت.

خبرنگار سانا یاد کرد که یگان های از ارتش وارد یک منطقه جدید در غرب روستای عالیه الحسین در ریف غربی تل تمر در ریف شمالی غربی شهر الحسکه برای اطمینان از برقراری ارتباط وارتباط زمینی میان یگان های ارتش بین استان الحسکه والرقه، شد.

حسین

شاهد أيضاً

گفتگوهای سوریه و اندونزی در مورد تقویت روابط  تجاری دوجانبه بین دو کشور

جاکارتا -سانا کاردار سفارت سوریه در اندونزی عبد المنعم عنان با هیئت اتاق بازرگانی اندونزی …