ورود تجهیزات جدید ارتش سوریه به روستای باب الخیر در حسکه

حسکه-سانا

خبرنگار سانا گزارش داد: تجهیزات جدید ارتش عربی سوریه وارد روستای باب الخیر در حومه شمالی شرقی استان حسکه شد. این اقدام در چارچوب تکمیل روند استقرار ارتش سوریه در مرزهای سوریه و ترکیه صورت گرفت.

 

نور جریش