خنثی کردن یک بمب در باغ بیمارستان ملی در استان حسکه

حسکه- سانا

امروز، واحدهای فنی ارتش و نیروهای مسلح یک بمب را که تروریست ها آن را در باغ بیمارستان ملی در شهر حسکه گذاشتند، خنثی کردند.

منبع در پلیس به خبرنگار سانا گفت که بمب 30 کیلوگرام از مادۀ تی ان تی است و در باغ بیمارستان ملی نزدیک پارک خودرو گذاشته شد.