شهادت یک دانشجو به ضرب گلولۀ تروریستی گروه داعش در منطقۀ بغیلیه در دیر الزور

دیر الزور- سانا

امروز بر اثر ضرب گلوله های تروریست های وابسته به کروه تکفیری داعش که خودرو را در روستای بغیلیه در ریف غربی دیر الزور هدف قرار دادند، یک دانشجو به نام محمد عبود به شهادت رسید و یکی دیگر زخمی شد.