مستند سازی قلعه باستانی حمص توسط کمیته مشترک سوریه و مجارستان

حمص – سانا

کمیته مشترک سوریه و مجارستان مطالعات تاریخی، باستانی و معماری برای قلعه حمص بر اساس دستور عمل خود را انجام داد.   

مدیر قلعه حصن در مصاحبه با خبرنگار /سانا/ اعلام کرد: این اقدامات در چارچوب پروژه کمک های فناوری مشترک اداره عمومی آثار باستانی و موزه ها، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد/یونسکو/ و دانشگاه پیتر پازمانی مجارستان برای اجرای مرحله اول تدوین نقشه قلعه حمص انجام می شود.

در همین راستا رئیس بخش مهندسی قلعه الحصن توضیح داد: مطالعات تاریخی و باستانی برای همه بخش های این قلعه توسط کمیته مشترک سوریه و مجارستان انجام شد.

وی افزود: این کمیته نیز به تدوین نقشه قلعه و شماره گذاری برج ها و میدان های این قلعه در قاب کد واحدی شروع کرده است.

رئیس بخش مهندسی قلعه الحصن ادامه داد: کمیته همزمان با انجام این اقدامات به بررسی گلدان‌های سفالی و مستند سازی نقشه های دیواری برج کلیسا می پردازد.

غیاث