به دستور رئیس جمهور … تاسیس اداره کل بیمارستان ملی شهبا در استان سویدا

سويدا-سانا

به دستور رئیس جمهور کشور دکتر بشار اسد … امروز اداره کل بیمارستان ملی شهبا در استان سویدا تاسیس شد.

این بیمارستان دارای سه طبقه، انبار و وحدت مسکونی وابسته به این ساختمان است و بخش های آمپولانس ، داخلی ،جراحی عمومی پزشکی، دیالیز، عملیات جراحی، مراقبت‌های ویژه، تصویربرداری پزشکی و آزمایشگاه پزشکی دارد.

در این مراسم دکتر نزار یازجی وزیر بهداشت، مهندس حسین مخلوف وزیر محیط زیست و اداره محلی، عامر ابراهیم العشی استاندار سویدا و فوزات شقیر دبیر کل حزب عربی سوسیالیستی بعث و شخصیت های محلی و رسمی دیگر حضور داشتند.