نگرانی کرملین از اثرات تجاوز ترکیه بر حل و فصل بحران سوریه

مسکو – سانا

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین مجددا نگرانی شدید خود را از تجاوز ترکیه به خاک سوریه و اثرات آن بر حل و فصل بحران سوریه ابراز کرد.

سخنگوی کرملین در مصاحبه با شبکه “روسیه۱” گفت: اوضاع در شمال شرق سوریه نگرانی شدیدی در کرملین به وجود آورده است و این رویدادها می‌تواند به حل و فصل سیاسی بحران سوریه آسیب برساند.