کسب 7 جایزه توسط خبرگزاری سانا در جشنواره رسانه های سوریه

دمشق -سانا

خبرنگاران خبرگزاری جمهوری عربی سوریه سانا  در سومین جشنواره رسانه های سوریه؛خوش درخشيده و 7 عنوان جایزه را در بخش های مختلف کسب کردند.

خبرگزاری سانا  جایزه اول را به عنوان بهترین وب سایت از نظر محتوا ، جوایز اول و دوم برترین مقاله ورزشی ، جوایز اول و دوم بهترین عکس ورزشی کسب کرد.

خبرگزاری سانا  همچنین موفق به کسب جایزه دوم بهترین تاپیک مربوط به شهدا و مجروحان و جایزه دوم بهترین عکس شد.

سومین جشنواره رسانه ای سوریه عصر شنبه با عنوان “الجولان  ” در خانه اپرای دمشق با حضور نمایندگان رسانه های عربی راه اندازی شد.

در سال 2018 ، دومین جشنواره رسانه ای سوریه با عنوان “داستان پیروزی” راه اندازی شد.

در سال 2017 ، اتحادیه روزنامه نگاران اولین جشنواره رسانه های سوریه را با عنوان “داستان مقاومت” برگزار کرد.