یک خواننده فرانسوی: سوریه برای دفاع از کل جهان با تروریسم مبارزه می‌کند

دمشق – سانا

ستيفان سينشال، یک خواننده مشهور فرانسوی تاکید کرد: سوریه برای دفاع از کل جهان با تروریسم مبارزه می‌کند.

این خواننده به همراه یک پیانیست سوری شب موسیقی در مرکز فرهنگی و هنری الاسد در دمشق اجرا کرد.

وی در مصاحبه‌ای با خبرنگار /سانا/ شادمانی خود را از حضور در سوریه ابراز و اعلام کرد: سوریه بر تروریسم پیروز شده است.

این خواننده مشهور فرانسوی تاکید کرد: سوریه نه فقط برای دفاع از خود بلکه برای دفاع از کل جهان با تروریسم مبارزه می کند. مردم سوریه بسیار قوی هستند و شادی را دوست دارند.

غیاث