تاکید اتحادریه اروپا بر تعهد خود به یگانگی و سلامت ارضی سوریه

لوکزامبورگ-سانا

دیمیتریس آوراموپولوس کمیسر امور مهاجرت اتحادیه اروپا تاکید کرد که اتحادریه اروپا به یگانگی و سلامت ارضی سوریه متعهد است.

به نقل از تلویزیون فرانس 24، آوراموپولوس گفت: اتحادیه اروپا از رژیم ترکیه خواستار توقف هرگونه اقدام تجاوزکارانه شد.

به نوبه خود، جان اسلبورن وزیر خارجه لوکزامبورگ به خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که  رژیم ترکیه به هیچ اقدامی تجاوزکارانه در اراضی سوریه دست نزند، این عاملی است که می تواند موج مهاجرت را به اروپا ببرد.