وزیر دفاع کشورمان: جنگ اکتبر چراغ هدایت ما باقی خواهد ماند

دمشق – سانا

سپهبد علی عبد الله ایوب وزیر دفاع کشورمان و معاون فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح تاکید کرد که جنگ اکتبر نقطه عطف و تحول ویژه ای در تاریخ نبرد عربی صهیونیستی بوده و چراغ هدایت ما باقی خواهد ماند.

معاون فرمانده کل ارتش گفت: جنگ اکتبر نقطه عطف و تحول ویژه ای در تاریخ نبرد عربی صهیونیستی بوده است و نتایج این جنگ در موفقیت های نظامی و جغرافیایی منحصر نیست اما این جنگ تحولات بزرگی را نیز به همراه داشت.

وزیر دفاع کشورمان در مصاحبه امروز با شبکه سوریه توضیح داد: جنگ آزادیبخش اکتبر توانایی رزمنده عربی را برای دستیابی به پیروزی نمایان کرد.

وی اظهار کرد: جنگ اکتبر اولین جنگی از لحاظ برنامه ریزی و تصمیم گیری و آماده سازی در تاریخ درگیری عرب ها و صهیونیست هاست.