انفجار دو موتور سیکلت بمب گذاری شده در حومه حلب

حلب – سانا

براثر انفجار دو موتور سیکلت بمب گذاری شده در شهرک جرابلس و شهرک قباسین در حومه شمالی حلب شماری از غیرنظامیان زخمی شدند.

پیش از این منابع محلی از انفجار انفجار دو موتور سیکلت بمب گذاری شده در در شهرک جرابلس و شهرک قباسین خبر دادند.

گروه های تروریستی متعلق به رژیم ترکیه در این دو منطقه حضور دارند.