برگزاری اولین نمایشگاه فرصت های شغلی در استان سویدا

سویدا-سانا

اولین نمایشگاه فرصت های شغلی در سالن هفتم آوریل استان سویدا شروع شد.

این نمایشگاه جهت آشناسازی فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته‌های دانشگاهی با فرصت های شغلی سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی و جهت انتخاب شغل بهتر با مشارکت 28 مؤسسه و شرکت اقتصادی برگزار شده است.

این نمایشگاه از طریق غرفه بین المللی فنی، مؤسسه توسعه “اعتماد”، مؤسسه “کرامه” سازماندهی شد.

فراس رکاب، هماهنگ کننده در این نمایشگاه گفت: این فکری جدید است و از فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته‌های دانشگاهی حمایت می کند.