روسیه و چین یک پیش نویس قطعنامه شورای امنیت که با هدف حمایت از تروریسم به بهانه توقف عملیات رزمی ارائه شد را وتو کردند

نيويورک – سانا

روسیه و چین از حق وتو علیه یک پیش نویس قطعنامه در شورای امنیت که با هدف حمایت از تروریسم به بهانه توقف عملیات رزمی ارائه شده بود استفاده کردند.

واسیلی نبنزیا نماینده دایم روسیه در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت درباره وضعیت سوریه تاکید کرد که هدف پیش نویس قطعنامه غرب نجات تروریست ها در ادلب است.

نماینده دایم روسیه گفت: این پیش نویس موضوع مبارزه با تروریسم در سوریه را نادیده می گیرد.

واسیلی نبنزیا گفت: تروریست ها در ادلب همچنان توافق منطقه کاهش تنش را نقض می کنند و به مناطق مجاور و پایگاه حمیمیم تجاوز می کنند.

از سوی دیگر نماینده دایم چین در سازمان ملل متحد بر ضرورت حل بحران سوریه از طریق سیاسی بر اساس قطعنامه 2254 شورای امنیت و حفظ حاکمیت و وحدت اراضی سوریه تاکید کرد.