دکتر بشار الجعفری: سوریه با پیشنویس قطعنامه ارائه شده توسط برخی از کشور ها مخالف است چون این پیشنویس دلایل اصلی بحران انسانی را نادیده می گیرد

نيويورک – سانا

دکتر بشار الجعفری نماینده دایم کشورمان در سازمان ملل متحد تاکید کرد: کشورهایی از اعضای دایم شورای امنیت از میکانیزم های سازمان ملل متحد سوء استفاده می کنند تا وضعیت انسانی سوریه را سیاسی کنند و از آن به عنوان ابرازی برای انجام حمله خصمانه ای با هدف بی ثبات کردن سوریه و حمایت از تروریسم استفاده می کنند.

نماینده دایم کشورمان در سازمان ملل متحد گفت: بهبودی وضعیت انسانی در سوریه و مقابله با چالش هایی که سوری ها در معرض آن قرار دارند مستلزم احترام به حاکمیت و وحدت اراضی سوریه و حمایت از تلاش های این کشور برای مبارزه با تروریست های باقی مانده است.

دکتر بشار الجعفری نیز بر ضرورت پایان دادن به حضور غیرقانونی نیروهای خارجی در خاک سوریه و توقف جنایات جنگی “ائتلاف بین المللی”غیر قانونی تاکید کرد.

نماینده دایم کشورمان گفت: اقدامات یک جانبه که بر زندگی سوری ها تاثیر گذاشت و مانع دسترسی آنان به نیازهای اصلی فورا باید رفع شود.

دکتر بشار الجعفری گفت: گروه های تروریستی در ادلب همچنان از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند و برای هفتمین روز متوالی با تیراندازی به غیرنظامیان مانع خروج آنان از طریق گذرگاه ابو الضهور می شوند.

غیاث جاویش