تاکید فیصل المقداد بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی و وحدت اراضی کشورها و حفظ صلح و امنیت بین المللی

دمشق – سانا

دکتر فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه کشورمان امروز با عمران رضا هماهنگ ‌کننده مقیم جدید فعالیت‌های سازمان ملل و امور بشردوستانه در جمهوری عربی سوریه دیدار و گفتگو کرد.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان ضمن استقبال از عمران رضا بر اهمیت تقویت همکاری های سازنده بین دولت سوریه و سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد در سوریه تاکید کرد.

دکتر فیصل المقداد ضمن آرزوی موفقیت برای هماهنگ ‌کننده مقیم جدید فعالیت‌های سازمان ملل و امور بشردوستانه در انجام ماموریت خود به ضرورت احترام به اصول و اهداف سازمان ملل متحد و منشور آن که بر احترام به حاکمیت ملی وحدت اراضی کشورها و حفظ صلح و امنیت بین المللی تاکید می کند. اشاره کرد.

به نوبه خود عمران رضا از عزم  و اراده خود را برای همکاری با دولت جمهوری عربی سوریه جهت تقویت روابط فیمابین سوریه و سازمان ملل متحد اعلام كرد.

غیاث جاویش