سفیر چین در دمشق از اهدای چندین دستگاه اتوبوس جدیدی به سوریه خبر داد