تامین برق 350 خانه و مغازه با کابل کشی یک خط برق جدیدی در دیر الزور

دير الزور – سانا

متخصصان شرکت عمومی توزیع برق استان دیر الزور به تعمیر خطوط انتقال و توزیع برق در محله الجبیلیه در شهر دیر الزور که به دلیل حملات تروریست ها آسیب دیده بودند، شروع کرده اند.

مدیر عامل این شرکت به خبرنگار سانا اعلام کرد: در راستای گسترش شبکه برق رسانی و تامین برق محله های آزادشده شهر دیر الزور، متخصصان شرکت عمومی توزیع برق هم اکنون مشغول کابل کشی یک خط انتقال برق جدیدی و نصب یک پست توزیع برق 630 کیلو/ولت/آمپر جهت تامین برق 350 خانه و مغازه در منطقه الردیسات در محله الجبیلیه هستند.

وی افزود: متخصصان همچنان به تلاش های خود برای وصل مجدد جریان برق کامل شهر دیر الزور ادامه می دهند.

درهمین راستا تعدادی از اهالی  تلاش های دولت جهت بازگشت خدمات عمومی به محله های آزادشده را مورد ستایش قرار دادند.

غیاث جاویش