5 خودرو حامل موشک ها و بمب های گوناگون در ریف شرقی حماه کشف شد

شاهد أيضاً

تجاوز قایق های رژیم اشغالگر به ماهیگیران فلسطینی در جنوب نوار غزه

قدس اشغالی – سانا قایق های رژیم اشغالگر امروز مجددا به ماهیگیران فلسطینی در نوار …