فدراسيون شنا از بازیکنان تیم ملی برای نتایج برجسته آن در سال 2014را تجليل می کند

دمشق- سانا

فدراسیون شنا وبازی های آبی جشنواره ورزشی متنوع در سالن باشگاه”الجلاء” را برگزار کرد، در ضمن این جشنواره از بازیکنان تیم ملی شنا وکودکان مرکز ملی شنا را تجلیل کرد.

این تجلیل، شناگر صالح محمد که مقام دوم در مسابقه پارانا 88 کیلومتر در آرژانتین و دو مدال برنز در بازی های ساحلی آسیا در فلپین را به دست آورد، باضافۀ تیم ملی شنای کوتاه که دو مدال طلا و دو نقره و شش برنز در مسابقات قهرمانی بین المللی دبی به دست آورد, شامل بود.

رئیس فدراسیون ورزشی عمومی موفق جمعه تاکید کرد بر اهمیت دستاوردهای بازیکنان تیم ملی در مشارکت های خارجی وادامه توجه به بازیکنان تیم ملی وارائه همه چیز مورد نیاز به آنان برای آماده کردن آن به صورت مناسب در مسابقات آینده می باشد.

 

 

شاهد أيضاً

روستای بارمایا در بانیاس به روایت تصویر